مراسم بعدی


مراسم ایام دهـه محرم
سخنران: حجــه الاســلام والمسلمیــن دکتـر خــاکی

از یکشنبه11 مهرماه بمدت12شب ساعت 8:30شب
مسجد بردی-خیابان امام حسین(ع)


اخرین مراسم

گالری

  • مراسم دهه اول محرم

سیدنا القائد